تجهیزات سالن تولید

1- مخازن تحت فشار

2-پکیج های تزریق

3-مخازن استینلس استیل

4-پکیج های پرتابل

5-مخازن پلی اتیلن