درباره استارت آب

استارات آب با بهره‌گیری از توان علمی و تجربی خود و شرکای خارجی‌ اش فعالیت خود را در زمینه‌هایی متمرکز کرده که بتواند در هدایت کشور در مسیر توسعه پایدار و محیط زیستی نقش ایفا کند.

 

 

 

آنچه می اندیشیم و به آن عمل می کنیم

منابع در قرن 21

هدفی بالاتر

توسعه ذهنیتی درست درباره منابع

منابع برای همه مردم برابر است

مهیا ساختن دسترسی به آب پاک و بهداشتی برای همه از اولین مراحل در جهت ایجاد شرایط زندگی یکسان در سیاره زمین است

به تعدادمردم سیاره زمین، شرایط یکسان بهتر زیستن

این ایجادی است که منابع را بهینه می سازد

منابع برای سلامتی بهتر است

آب برای آشامیدن، هوا برای نفس کشیدن، محیطی که در آن زندگی می کنیم، تعیین کننده سلامتی ما می باشد

رشد در کنار امید و انتظار در قرن 21 

این همان چیزی است که منابع برای آن حیاتی است

منابع، مواد غذایی هستند که ما میخوریم

پشت هر ماده غذایی( میوه، گوشت و نوشیدنی) مقادیر بالایی از منابع طبیعی نهفته است

حفظ و نگهداری از کمیت و کیفیت مواد غذایی برای بیلیون ها انسان

این ایجاد است که منابع را بهینه در بر می گیرد

منابع همان توسعه پایدار کسب و کار است

صنایع و خدمات از طریق منابع رشد و رونق می یابند

منابع کمک می کنند کارآفرینی و کسب و کار فعالیت های خود را رونق بخشند، در صورت استفاده مجدد از منابع، استفاده کمتر از منابع و آسیب کمتر به محیط زیست

ترکیب بهره وری اقتصادی و توسعه پایدار

این ایجادی  است که منابع را بهینه می سازد

منابع همان اشیاء هستند

یک خودکار، یک تلفن، یک خانه و یک هواپیما

همه آن چیزهایی که در جهت ایجاد مواد اولیه دوم به کار میرود

این همان چیزی است که منابع برای آن حیاتی است

منابع، همان محیط زیست ما هستند 
مردم در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، مردم در مناطق روستایی زندگی میکنند 
آنان برخی مواقع به دریا میروند، پاکیزه نگهداشتن هر مکانی، اطمیان از تنوع زیستی 
طراحی منابع گرایانه شهرها و عادت های مهمان نوازانه 
اینها همان مولفه های اصلی هستند که منابع برای آنها تخصیص می یابد